Fragmentteja

Tänne kokoan tekstejä, joilla voi olla jotain pysyväisluonteisempaa sisältöä kuin aikalaisanalyyttisillä blogikirjoituksilla.

Diskursiivisestä selittämisestä

Hallinnan analytiikasta

Jussi Lehtisalon haastattelu

Psykoanalyysi, yhteiskunta ja politiikka

Yhteiskunnalliset yritykset

Advertisement