Kiinnostavia linkkejä

Tänne olen kerännyt joitain hajanaisia suomenkielisiä yleishyödyllisiä sivustoja, joita uskallan suositella.

Aikalainen on Tampereen yliopiston kulttuuri- ja tiedelehti, johon Rötösherranenkin kirjoittelee silloin tällöin.

Akateeminen talousblogi on suomalaisten ekonomistien ylläpitämä, valtavirtainen talousblogi, jossa käsitellään miellyttävän monipuolisesti kaikkea talouteen liittyvää.

Alusta! on Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ylläpitävä verkkolehti, jossa julkaistaan akateemiseen asiantuntemukseen perustuvia lyhyitä, analyyttisiä juttuja yhteiskunnasta.

Filosofia.fi – portti filosofiaan on suomalainen filosofian verkkoportaali, joka kokoaa yhteen monenlaista tietoa filosofiasta ja ilmoittelee filosofiaan liittyvistä tapahtumista.

Findikaattori.fi julkaisee ”[a]jantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä indikaattoreiden muodossa. Indikaattori kertoo ilmiöstä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin avulla”

Gaudeamus on helsinkiläinen yliopistokustantamo.

niin & näin on The suomalainen filosofialehti.

Poliittisen talouden tutkimuksen seura perustettiin edistamaan ”poliittisen talouden tutkimusta ja opetusta valtakunnallisesti. Seura julkaisee tieteellistä lehteä nimeltään Poliittinen talous, järjestää tieteellisiä seminaareja ja muita keskustelutilaisuuksia, edistää poliittisen talouden tutkijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä pyrkii edistämään poliittisen talouden opetusta ja tutkimusta kotimaissa yliopistoissa.”

Politiikasta.fi on politiikan tutkijoiden hieno verkkolehti.

Raha ja talous on kahden suomalaisen jälkikeynesiläisen talousajattelijan blogi, jossa he avaavat jälkikeynesiläistä talousajattelua ja kommentoivat tämän suuntauksen pohjalta pääasiallisesti taloustieteellisiä ja -poliittisia keskusteluja.

Revalvaatio on ideologiakriittinen verkkolehti, jossa julkaistaan kaikkea vastavirtaista ajattelua sanoin, kuvin ja kuvituksin.

Terra Cognita on suomalainen, luonnontieteisiin kallellaan oleva tiedekustantamo.

Totuusradio on Suomen ainoan yliopistoradion, radio Moreenin filosofis-kriittis-yhteiskunnallinen keskusteluohjelma, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Uuninpankkopoika Saku Timonen on terävästi yhteiskuntaa kommentoiva blogaaja.

Vastapaino on tamperelainen, etupäässä humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekustantamo.

Vertaisrahasto.fi on riippumatonta tutkimusta tukeva vertaisrahasto, jossa jokainen rahoitukseen osallistuva pääsee päättäämään mihin tutkimukseen kerätty potti käytetään.

Mainokset